ჩვენ შესახებ

გუნდი

ირაკლი გალდავა

გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

ეკა ლოლუა

საერთაშორისო მდივანი

თეონა შაკაია

ბაზრის ანალიტიკოსი

ნინო ჩიხრაძე

ბაზრის ანალიტიკოსი

ლიკა ჯოხაძე

ბაზრის ანალიტიკოსი

ნანო ბლიაძე

საკლირინგო ოპერაციების ოფიცერი

ვერიკო კავთიაშვილი

საკლირინგო ოპერაციების ოფიცერი

დათო ჯოგიაშვილი

სავაჭრო ოპერაციების ოფიცერი