ჩვენ შესახებ

გუნდი

ირინა მილორავა

გენერალური დირექტორი

ირაკლი გალდავა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

ეკა ლოლუა

საერთაშორისო მდივანი

გუგა კუპრაძე

ბაზრის ანალიტიკოსი

ლიკა ჯოხაძე

ბაზრის ანალიტიკოსი

თეონა შაკაია

ბაზრის ანალიტიკოსი

ნინო ჩიხრაძე

ბაზრის ანალიტიკოსი

ნანო ბლიაძე

საკლირინგო ოპერაციების ოფიცერი

ვერიკო კავთიაშვილი

საკლირინგო ოპერაციების ოფიცერი

დათო ჯოგიაშვილი

სავაჭრო ოპერაციების ოფიცერი