ჩვენ შესახებ

გუნდი

ირაკლი გალდავა

გენერალური დირექტორი (მ.შ.)

ეკა ლოლუა

საგარეო საკითხებში მდივანი

თეონა შაკაია

ბაზრის ანალიტიკოსი

ნინო ჩიხრაძე

ბაზრის ანალიტიკოსი

ლიკა ჯოხაძე

ბაზრის ანალიტიკოსი

ნანო ბლიაძე

საკლირინგო ოპერაციების ოფიცერი

დათო ჯოგიაშვილი

სავაჭრო ოპერაციების ოფიცერი