ჩვენ შესახებ

გუნდი

ირინა მილორავა

გენერალური დირექტორი

ირაკლი გალდავა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

ეკა ლოლუა

საგარეო საქმეთა მდივანი

თამარ ბარსონიძე

მთავარი იურისტი

გუგა კუპრაძე

ბაზრის ანალიტიკოსი

დათო ჯოგიაშვილი

სავაჭრო ოპერაციების ოფიცერი