ჩვენ შესახებ

გუნდი

ირინა მილორავა

გენერალური დირექტორი

ირაკლი გალდავა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

ეკა ლოლუა

საერთაშორისო მდივანი

თამარ ბარსონიძე

მთავარი იურისტი

გუგა კუპრაძე

ბაზრის ანალიტიკოსი

თეონა შაკაია

ბაზრის ანალიტიკოსი

ნინო ჩიხრაძე

ბაზრის ანალიტიკოსი

ნანო ბლიაძე

საკლირინგო ოპერაციების ოფიცერი

ვერიკო კავთიაშვილი

საკლირინგო ოპერაციების ოფიცერი

დათო ჯოგიაშვილი

სავაჭრო ოპერაციების ოფიცერი