როინ ენუქიძე

იურისტი

როინი სენბის გუნდს შემოუერთდა 2023 წლის აპრილში და ამჟამად იკავებს იურისტის პოზიციას. როინმა 2022 წელს მიიღო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხი, ამჟამად კი არის კავკასიის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი. მან გაიარა სტაჟირებები საქართელოს საავტორო უფლებათა ასოციაციაში, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტში და სოკარ ენერჯი ჯორჯია-ს იურიდიულ განყოფილებაში.