ჩვენ შესახებ

სენბის შესახებ

სს "საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟა" (ს.კ. 404589432) დაფუძნდა 2019 წლის 4 დეკემბერს.

 

  საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის (სენბი) საქმიანობა

  • დღით ადრე ბაზრის ოპერირება
  • დღიური ბაზრის ოპერირება
  • დღით ადრე და დღიური ბაზრებისთვის ანგარიშსწორების სისტემის მართვა

 

  მისია

ელექტროენერგიის ბაზრის ეფექტიანი ოპერირებით, გამჭვირვალე და კონკურენტული გარემოს უზრუნველყოფა და სწორი საფასო სიგნალების მიწოდება ბაზრის არსებული და პოტენციური მონაწილეებისათვის

 

    ხედვა

საქართველოს ბირჟა არის ელექტროენერგიით ვაჭრობის ადგილი არა მხოლოდ საქართველოს ბაზარზე მიწოდების მიზნით, არამედ წარმოადგენს რეგიონულ ჰაბს, რომელიც გამოიყენება დაკავშირებული ბაზრების მონაწილეების მიერ ტრანსასასაზღვრო ვაჭრობისათვის

 

  კორპორატიული ნიშნები