ჩვენ შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭო

გიორგი ჩიქოვანი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

ზაზა დვალიშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

მიხეილ ზიბზიბაძე

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი