ჩვენ შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭო

გიორგი ჩიქოვანი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

ზაზა დვალიშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

კახაბერ ქებურია

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი