ჩვენ შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭო

გიორგი ჩიქოვანი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

ზაზა დვალიშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ზვიად გაჩეჩილაძე

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

რევაზ ჩიკაშუა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი