ზაზა დვალიშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე