გიორგი ჩიქოვანი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის გენერალური დირექტორი