ირაკლი გალდავა

გენერალური დირექტორი (მ.შ.)

 ირაკლი გალდავას აქვს 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ენერგეტიკის სექტორში. ირაკლი ფლობს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ეკონომიკის (ენერგოეკონომიკის მიმართულება) მაგისტრის ხარისხს. მისი კარიერა ენერგტიკის სექტორში დაიწყო ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში 2011 წელს, სადაც ის მუშაობს მკვლევარად ენერგეტიკის საკითხებში. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში გატარებული 6 წლამდე პერიოდის შემდეგ ირაკლი შემოუერთდა საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟას. პრაქტიკული საქმიანობის გარდა, ირაკლი ატარებდა ლექციებსა და ტრენინგებს სხვადასხვა მიმართულებით და არის ავტორი სახელმძღვანელოებისა და სტატიების ენერგეტიკის დარგში. უწევდა რა ენერგეტიკის სექტორის, მათ შორის ენერგეტიკული ბაზრების, შეფასება სხვადასხვა კუთხით, ირაკლიმ შეიძინა მრავალმხრივი ცოდნა და გამოცდილება როგორც ენერგეტიკის, ასევე ეკონომის სხვა სექტორების შესახებ.