ნანო ბლიაძე

საკლირინგო ოპერაციების ოფიცერი

 ნანომ დაასრულა საერთაშორისო ეკონომიკის სკოლის (ISET) საბაკალავრო პრორამა და, დღესდღეობით, სწავლას აგრძელებს ამავე უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე. უნივერსიტეტში მიიღო 100%-იანი გრანტი და კურსზე ჩაირიცხა რეიტინგით მესამე.

მას აქვს ასისტენტ სტატისტიკოსად მუშაობის გამოცდილება საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი - ონლაინ კლინიკაში. ნანო საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის გუნდს 2022 წლის აგვისტოს შემოუერთდა და ამჟამად იკავებს საკლირინგო ოპერაციების ოფიცრის პოზიციას.