< სენბი

სიახლეები

მიმდინარე ელექტროენერგიის დღით ადრე ბაზრის სატესტო რეჟიმი

დღით ადრე ბაზრის სატესტო რეჟიმი დაიწყო 2020 წლის 1 ივლისს. იგი მოიცავს ტრენინგებსა და სატესტო ვაჭრობას. სატესტო რეჟიმში მონაწილეობის მიზნით შეიქმნა სარეგისტრაციო პლატფორმა, სადაც ყველა დაინტერესებულ პირს, მათ შორის იმ პირებს, რომლებიც არ საქმიანობდნენ ენერგეტიკის სექტორში, ჰქონდათ შესაძლებლობა მოეთხოვათ სატესტო რეჟიმში მონაწილეობა.