დაიწყე ვაჭრობა

სატესტო რეჟიმი

 

  მიმდინარე სატესტო ვაჭრობა

2021 წლის აპრილიდან დღით ადრე და საბალანსო ბაზრებზე სატესტო ვაჭრობა/მონაწილეობა მიმდინარეობს გაერთიანებულ რეჟიმში. სატესტო ვაჭრობებში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, ვინც დარეგისტრირებულნი არიან საბალანსო ბაზრის ოპერატორთან, დაბალანსების ჯგუფში.

სატესტო ვაჭრობაში ჩართვის მიზნით, საწარმო უნდა დარეგისტრირდეს დაბალანსების ჯგუფში "საბალანსო და დამხმარება მომსახურებების ბაზრის ოპერატორთან", ხოლო შემდეგ შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნეს დღით ადრე ბაზრის სატესტო მონაწილედ რეგისტრაცია ელექტრონული ფორმის შევსების მეშვეობით.

 

   სატესტო რეჟიმის გეგმა

სატესტო რეჟიმში დაგეგმილია:

  • ტრენინგები  - ტრენინგების მიზანია მონაწილეებს მიაწოდოს როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ცოდნე ბირჟაზე ვაჭრობისათვის. მონაწილეთა ცოდნა უმნიშნვნლოვანესია, რადგან ერთი მონაწილის გაუთვითცობიერებლმა ქმედებამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს ბაზარზე.
  • სატესტო ვაჭრობა - სატესტო ვაჭრობის მიზნით მონაწილეებს აქვთ დაშვება სატესტო სავაჭრო პლატფორმაზე. მათთვის გახსნილი ანგარიშების მიხედვით, მონაწილეებს ექნებათ საშუალება განათავსონ განაცხადები და ამ გზით გაიღრმავონ პლატფორმაზე მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება.
  • ტესტირება - ელექტროენერგიის ბაზრის წესების მიხედვით, მონაწილის სავაჭრო წარმომადგენელს გავლილი უნდა ჰქონდეს სენბის მიერ ორგანიზებული საკვალიფიკაციო გამოცდა. ტესტირების მიზნია მომავალი გამოცდის შესახებ ინფორმაციის ინფორმაციის გავრცელება და მონაწილეთა მიერ საკუთარი თავის გამოცდა. ტესტის მიზანი არ არის სატესტო რეჟიმის მონაწილეთა კვალიფიკაციის დადასტურება.

 

  ტრენინგების მასალები

სავაჭრო პლატფორმის მომხმარებლის გზამკვლევი

ენერგეტიკული სექტორის ძირითადი ეკონომიკური ასპექტები [31.07.2020]
ზღვრული და ალტერნატიული დანახარჯები [31.07.2020]
ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზრები [3.08.2020]
ბაზრის ახალი მოდელი [4.09.2020]
ელექტროენერგიის ბაზრის საკანონმდებლო ბაზა [07.09.2020]
სიმულაციური ვაჭრობის ტრენინგი [08.09.2020]
სიმულაციური ვაჭრობის ტრენინგი - მაგალითები [09.09.2020]
ელექტროენერგიის ბაზრები და მათი კავშირი. პლატფორმაზე განაცხადის განთავსება [07.10.2020]
წყლის ღირებულება [20.11.2020]

 

ტრენინგის მალასების მიღების მიზნით, გთხოვთ, შეავსოთ მოთხოვნის ფორმა

 

  დაგეგმე შეხვედრა სენბისთან

საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟა სატესტო რეჟიმის მონაწილეებთან მართავს ინდივიდუალურ შეხვედრებს მათთვის საინტერესო საკითხების განხილვის მიზნით. თუ გსურთ სენბისთვან ონლაინ შეხვედრის დაჯავშნა, გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა. შეხვედრის ეფექტიანად ჩატარების მიზნით, გთხოვთ მიუთითოთ ის საკითხები, რომელთა განხილვის მიზნით გსურთ შეხვედრა.

გაითვალისწინეთ, რომ შეხვედრები ორგანიზება ხდება ყოველ ოთხშაბათს და პარასკევს, 11:00-დან 15:00 საათამდე

 

  სატესტო რეჟიმში მონაწილეობა

თუ არ ხართ დღით ადრე ბაზრის სატესტო რეჟიმის მონაწილე და გსურთ იყოთ ჩართული პროცესში, რეგისტრაციისათვის უნდა მიმართოთ სენბის, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე mail@genex.ge