< სენბი

სიახლეები

ტრენინგი: ელექტროენერგიის ბირჟაზე ვაჭრობა

ტრენინგი

ელექტროენერგიის ბირჟაზე ვაჭრობა

ტრენინგი გაიმართება 2023 წლის 12-13 ივნისს.

ტრენინგზე დასწრება შესაძლებელი იქნება ონლაინ. ტრენინგი ჩატარდება ქართულ ენაზე. დასწრება თავისუფალია.

რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ ელექტრონული ფორმა.

 

2023 წლის 12 ივნისი

14:00-16:00

ელექტროენერგიის ბაზრები

16:00-16:30

შესვენება

16:30-18:00

ვაჭრობის ეკონომიკა

 

2023 წლის 13 ივნისი

14:00-16:00

ბაზრის მარეგულირებელი კანონმდებლობა

16:00-16:30

შესვენება

16:30-18:00

ფინანსური ანგარიშსწორება ბირჟაზე

 

2023 წლის 14 ივნისი

14:00-15:00

აუქციონის სისტემა - დღით ადრე ბაზარი

15:00-16:00

აუქციონის სისტემა - დღიური ბაზარი

16:00-16:30

შესვენება

16:30-17:30

შიდა ინფორმაციის პლატფორმა