< სენბი

სიახლეები

შეხვედრა ბაზრის მონაწილეებთან

2024 წლის 17 ივნისს, 11:00 საათზე შედგება შეხვედრა ელექტროენერგიის ბაზრის მონაწილეებთან. შეხვედრის მიზანია „ელექტროენერგიის ბაზრის მოდელის კონცეფციით“ განსაზღვრული ბაზრის გარდამავალი მოდელის და ამ მოდელში ვაჭრობის პრინციპებისა და წესების გაცნობა მონაწილეებისათვის. 

შეხვედრა გაიმართება ონლაინ MS Team მეშვეობით. დასასწრებად მიჰყევით ბმულს Join the meeting now

 

დღის წესრიგი

11:00-11:40

ელექტროენერგიის ბაზრის გარდამავალი მოდელი

11:40-12:20

ელექტროენერგიის ბირჟაზე ვაჭრობა ელექტროენერგიის გარდამავალ მოდელში

12:20-13:00

მზადება პირველი ივლისისთვის:

  • გარდამავალი მოდელი
  • ცვლილებები საკანონმდებლო აქტებში
  • ბირჟის მონაწილედ რეგისტრაცია