< სენბი

სიახლეები

განახლდა ორგანიზებული ბაზრების ამოქმედების გაერთიანებული გეგმა

საქართველოს ენერგეტიკულმა ბირჟამ და საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის ოპერატორმაერთიანი სამუშაო ჯგუფისარგლებშიგანაახლეს დღით ადრე და საბალანსო ბაზრების გაშვების ერთიანი გეგმა.

დოკუმენტი ეფუძნება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ 2021 წლის  28 დეკემბრის  #61 დადგენილებით შეტანილ ცვლილებებს „ელექტროენერგიის სექტორში განსახორციელებელი გარდამავალი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ კომისიის 2020 წლის 12 ნოემბრის 58 დადგენილებაში.

იხილეთ ორგანიზებული ბაზრების ამოქმედების გაერთიანებული გეგმა.

გეგმასთან დაკავშირებით კითხვების არსებობის შემთხვევაში მიმართეთ შესაბამისი ბაზრის ოპერატორებს.

  • საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის ოპერატორი - სსე: infoBM@gse.com.ge
  • დღით ადრე და დღიური ბაზრების ოპერატორი - სენბი: mail@genex.ge