< სენბი

სიახლეები

ელექტროენერგიის ბირჟაზე ვაჭრობა

ტრენინგი

ელექტროენერგიის ბირჟაზე ვაჭრობა

ტრენინგი გაიმართება 2022 წლის 13-15 დეკემბერს.

ტრენინგზე დასწრება შესაძლებელი იქნება ფიზიკური დასწრებით ან ონლაინ. ტრენინგი ჩატარდება ქართულ ენაზე. დასწრება თავისუფალია.

ტრენინგზე ფიზიკურად დამსწრეთა რაოდენობა შეზღუდულია. ტრენინგზე დასწრებისათვის აუცილებელია რეგისტრაცია. იმ შემთხვევაში, თუ ფიზიკურად დამსწრეთა რაოდენობა იქნება უფრო მეტი ვიდრე ხელმისაწვდომი ადგილი, დასწრებით ტრენინგზე დაიშვებიან მსურველები რეგისტრაციის დროის მიხედვით. ონლაინ ტრენინგზე დამსწრეთა რაოდენობა არ არის შეზღუდული.

ტრენინგის ჩატარების ადგილის შესახებ ინფორმაციას და ონალინ დასწრებისათვის ბმულს მიიღებენ რეგისტრირებული მონაწილეები.

რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ ელექტრონული ფორმა.

 

2022 წლის 13 დეკემბერი

14:00-16:00

ელექტროენერგიის ბაზრები

16:00-16:30

შესვენება

16:30-18:00

ვაჭრობის ეკონომიკა

 

2022 წლის 14 დეკემბერი

14:00-16:00

ბაზრის მარეგულირებელი კანონმდებლობა

16:00-16:30

შესვენება

16:30-18:00

ფინანსური ანგარიშსწორება ბირჟაზე

 

2022 წლის 15 დეკემბერი

14:00-15:00

აუქციონის სისტემა - დღით ადრე ბაზარი

15:00-16:00

აუქციონის სისტემა - დღიური ბაზარი

16:00-16:30

შესვენება

16:30-17:30

შიდა ინფორმაციის პლატფორმა