< სენბი

სიახლეები

ელექტროენერგიის ბაზრები და ბირჟაზე ვაჭრობა

ტრენინგი

ელექტროენერგიის ბაზრები და ბირჟაზე ვაჭრობა

ტრენინგი გაიმართება 2021 წლის 2-3 ნოემბერს და ძირითადად დაფარავს სენბის მიერ 2021 წელს ჩატარებული ტრენინგის საკითხებს და დამატებით განხილული იქნება ბაზრის წესებში განხორციელებული ცვლილებები. ტრენინგი ჩატარდება ქართულ ენაზე, ონლაინ რეჟიმში, Microsoft Teams მეშვეობით.

ტრენინგზე დასწრებისათვის მიჰყევით ბმულს: ტრენინგზე დასწრება

ტრენინგზე წინასწარი რეგისტრაცია საჭირო არ არის. აუცილებელია, ტრენინგზე საკომუნიკაციო სისტემაში მიუთითოთ თქვენი სახელი და გვარი, ასევე კომპანია, რომელსაც წარმოადგენთ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

 

ტრენინგის დღის წესრიგი:

 

2021 წლის 2 ნოემბერი

14:00-15:00

 ელექტროენერგიის ბაზრები

15:00-16:00

 დისკუსია

16:00-16:30

 შესვენება

16:30-17:30

 ვაჭრობის ეკონომიკა

17:30-18:00

 დისკუსია

 

2021 წლის 3 ნოემბერი

14:00-15:00

 ბირჟის მარეგულირებელი კანონმდებლობა

15:00-15:30

 დისკუსია

15:30-16:00

 შესვენება

16:00-17:00

 სავაჭრო პლატფორმა

17:00-17:30

დისკუსია

 

*აღნიშნული ტრენინგის გავლა არ წარმოადგენს უპირატესობის მინიჭების საფუძველს სენბის სავაჭრო წარმომადგენლის სასერტიფიკატიო გამოცდაზე.