< სენბი

სიახლეები

ბირჟაზე ვაჭრობასთან დაკავშირებული დამხმარე დოკუმენტები

სენბის ვებგვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ ბირჟაზე ვაჭრობასთან დაკავშირებული დამხმარე დოკუმენტები. ყველა დოკუმენტი გამოქვეყნებულია განყოფილებაში: რეგულირება >> სენბის დოკუმენტები.

 

  • ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიურ ბაზარზე რეგისტრაციის განცხადების შევსებისა და წარდგენის წესი [შეიცვალა ახალი ფორმის შესაბამისად]
  • გარანტიის მიმართ მოთხოვნები [არ შეცვლილა]
  • კლირინგისა და ანგარიშსწორების სისტემის მომხმარებლის გზამკვლევი [შევიდა მცირე ტექნიკური ცვლილებები]
  • სავაჭრო პლატფორმის აუქციონის სისტემით მოსარგებლის გზამკვლევი დღით ადრე ბაზრისთვის [შევიდა მცირე ტექნიკური ცვლილებები]
  • სავაჭრო პლატფორმის აუქციონის სისტემით მოსარგებლის გზამკვლევი დღიური ბაზრისთვის [შევიდა მცირე ტექნიკური ცვლილებები]
  • საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის შიდა ინფორმაციის პლატფორმით სარგებლობის წესები  [არ შეცვლილა]
  • შიდა ინფორმაციის პლატფორმის გზამკვლევი დამთვალიერებლებისა და მონაწილისათვის  [არ შეცვლილა]
  • საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის შიდა ინფორმაციის პლატფორმაზე რეგისტრაციის ფორმა  [არ შეცვლილა]
  • ფინანსური ანგარიშსწორების წესი ბირჟის მონაწილეთათვის [შევიდა მცირე ტექნიკური ცვლილებები]
  • ალტერნატიული მექანიზმის გამოყენებით დღით ადრე ბაზრის წონასწორობის წერტილის დადგენის წესი  [არ შეცვლილა]