კახაბერ ქებურია

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე / დირექტორთა საბჭოს წევრი / დირექტორი პროექტების მართვის საკითხებში