< სენბი

სიახლეები

ნორდ პულის უფროსი კონსულტანტის ვიზიტი სენბიში

საქართველოს ენერგეტიკულ ბირჟას ნორდ პულის უფროსი კონსულტანტი, მარტინ ჰერგოტ ფესტოი ესტუმრა.

ვიზიტის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა დღით ადრე და დღიურ ბაზრებზე ვაჭრობის სრული ციკლის გამართული ფუნქციონირების ადგილზე შემოწმება და ბაზრების გაშვებისთვის საბოლოო დეტალების შეთანხმება.